En sammanfattning om Vietnams historia

Vissa arkeologer påstår sig ha hittat fynd som visar på mänsklig bebyggelse i nuvarande Vietnam, redan för ca 50.000 år sedan.

Medan vi hade en inlandsis som täckte hela nuvarande Norden, dvs för 10.000 år sedan, levde grupper av folk i norra Vietnam som så småningom ägnade sig åt enkla former av jordbruk.

Bronsålderkulturen Dong Son uppstod för ca 3.300 år sedan. Under det första årtusendet efter vår tidräknings början utvecklades kungadömet Funan i det som nu är södra Vietnam. I de centrala delarna kring Danang bildades kungadömet Champa av indiska invandrare och handelsmän. Rester av Champa kan fortfarande beskådas i My Son.

Kina erövrade de norra delarna av nuvarande Vietnam under 100-talet f. Kr. och behöll makten i mer eller mindre omfattning i närmare 1000 år. Under denna tid förekom en mängd uppror mot kineserna men det skedde också utveckling av t ex jordbruk och handel.

938 e Kr. besegrades den kinesiska armen och de vietnamesiska dynastierna tog vid.

1516 steg portugisiska sjömän iland i närheten av Danang. De följdes av missionärer och handelsmän från Europa. Fransmännen koloniserade senare Vietnam och tog 1859 makten efter militära interventioner. Trots franskt styre under lång tid behöll vietnameserna sin önskan om ett oberoende från inkräktarna. Under 1900-talet blev det kommunisterna som samlade motståndet mot den franska överheten. Japan utnyttjade under andra världskriget Vietnams strategiska läge för sina militära trupper. Ho Chi Minh bildade 1941 Vietminh som hade till huvudsyfte att bilda ett från andra länder oberoende Vietnam. Intressant är att notera att 1944 fick Vietminh stöd av amerikanska OSS.

Indokinakriget startade 1946 sedan fransmännen bombat Haiphong. Den vietnamesiska styrkan vann 1954 det historiska slaget vid Dien Bien Phu trots fransmännens överlägsna tekniska resurser. Vietnam var nu befriat från Frankrike. Vid Genevekonferensen delades Vietnam i en nordlig och sydlig del vid den 17e breddgraden. Sydvietnam kom snart att stödjas av USA som var rädda för att kommunismen skulle spridas, den sk dominoeffekten. Nordvietnam ville via FNL ”befria” Sydvietnam. Amerikakriget, eller som vi säger, Vietnamkriget började med att USA skickade ett antal militära rådgivare till Sydvietnam. 1963 fanns det över 16.000 amerikanska militärer i Sydvietnam som 1969 ökat till som mest över 543.000 amerikanska soldater i landet!

Fred
Liksom mot fransmännen lyckades Nordvietnam och nu FNL vinna över en tekniskt övermäktig fiende. USA fick kapitulera mot bondelandet. Den 27 januari 1973 undertecknades Parisöverenskommelsen. USA lämnade Vietnam och nord och syd skulle återförenas. Den 30 april 1975 övertog Nordvietnam Saigon som numera heter Ho Chi Minh City och återföreningen genomfördes. Dock var det inte fritt från problem att sammanföra de två delarna till ett land. Privat egendom konfiskerades och många blev flyktingar, bl a till Sverige. När Vietnam i sin tur militärt gick in i Kambodja tappade många förtroendet för landet. Vietnam tog 1989 hem sina styrkor från Kambodja vilket så småningom öppnade för USA att bryta sitt handelsembargo och 1995 normaliserades förhållandena.

Nu på 2000-talet utvecklas Vietnam i högt tempo, även med asiatiska mått. Investerare från hela världen söker objekt. De tidigare mångtusentals cyklisterna har bytt upp sig till mopeder och motorcyklar och i de större städernas caféer sitter människor och surfar på Internet.                                            Första sidan
Om oss
Kontakta oss
Bildgalleri
Videoklipp
Historia
Inför resan
Resenärerna tycker